Darangen Finder for you to find

vannscooter

related results about 158,000.

Vannscooter/Flytedokk – FlyByNight

Vannscooter/Flytedokk. Hydro Hoist. Hydro Hoist 2XL er en av de beste vannscooter dokken som er på markedet. De produseres i Tulsa, Oklahoma, USA og har i 2012 ...
http://www.vestlandsbryggen.com/vannscooterflytedokk-2

Regler for bruk av vannscootere - regjeringen.no

11.07.2000 · Kommunene kan fravike forbudet om bruk av vannscooter gjennom lokale forskrifter der det angis områder for bruk av vannscooter og liknende.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regler-for-bruk-av-vann...

Vannscooter kan bli forbudt i Oslo i sommer - …

Alle partiene unntatt Høyre og Fremskrittspartiet vil ha forbud. Men byråden for miljø er usikker på om reglene kommer på plass allerede i sommer.
https://www.aftenposten.no/osloby/i/eVMBM/Vannscooter-kan-bli...

Storm mot vannscootere i skjærgården - Dagbladet

28.07.2016 · REGEL-UENIGHET: 50 vannscooter-førerer møtte opp for å demonstrere mot reglene for vannscooter tidligere i sommer. De mener at reglene bør være på ...
https://www.dagbladet.no/nyheter/storm-mot-vannscootere-i-skjaer...

Bruk av vannscootere - Lovdata

Det er tillatt å bruke vannscooter i Norge, men det er visse begrensninger i hvor man kan kjøre og hvordan man skal komme til disse områdene.
https://lovdata.no/artikkel/bruk_av_vannscootere/1748

vannscooter: Vannscootere likestilles med båt ...

Forslaget om å avvikle det omstridte regelverket skal nå sendes ut på høring. Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) sier til Agderposten:– En vannskuter i dag ...
http://www.batmagasinet.no/artikkel/vannscootere-likestilles-med-båt

Lokale forskrifter om regulering av bruk av vannscooter ...

18.05.2017 · Etter opphevelse av vannscooterforskriften fra 18. mai 2017 kan kommunene fortsatt ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk. Det er flere ...
https://lovdata.no/artikkel/lokale_forskrifter_om_regulering_av...

vannscooter: Vannscooter-forskriften oppheves ...

Men den nye hovedregel er at vannscootere heretter skal kunne brukes på lik linje med båter i de aller fleste områder, som en følge av at vannscooterforskriften ...
http://www.batmagasinet.no/artikkel/vannscooter-forskriften-oppheves

Vannscooter kart

I forbindelse med at vannscooterforskriften er opphevet er innsynsløsningen tatt ned. Mer informasjon finner du her.
http://vannscooter.miljodirektoratet.no

Kommunene har adgang til å regulere bruken av vannscooter ...

20.06.2009 · Kommunene kan forby bruk av vannscotere i sjø dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller ...
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kommunene-har-adgang-til-a...