Darangen Finder for you to find

psykisk helse

related results about 573,000.

Aktivitetssenteret - Psykisk helse | Psykisk ...

Vil du vite mer om aktivitetssenteret for psykisk helse? Her finer du informasjon om hva målet for tjenesten er. Her kan du også finne mer om aktiviteter
https://askoy.kommune.no/psykisk-helse/psykisk-helsetjenester/akt...

Psykisk helse i skolen - Universitetsforlaget

Elever med psykiske helseplager har større utfordringer enn andre med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har dermed behov for tettere oppfølging og ...
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/psykisk-helse-i...

Ålesund kommune - Psykisk helse

Akutthjelp psykiatri og psykisk helse Øyeblikkelig hjelp. I kritiske eller livstruende situasjoner skal du straks ringe Øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.
https://www.alesund.kommune.no/.../helse/helsetjenester/psykisk-helse

Psykisk helse i skolen - udir.no

I spørringen som ble gjennomført høsten 2013 inngår fire respondentgrupper som blant annet er spurt om psykisk helse i skolen. De andre temaene som inngår i ...
https://www.udir.no/.../upload/forskning/2014/psykisk-helse.pdf

Psykisk helse - Bokn kommune

Vår målsetting. Me ønskjer å gi innbyggjarane i Bokn gode tenester for å hindra og førebyggja psykisk sjukdom og gi god hjelp og støtte til dei som har ...
https://www.bokn.kommune.no/.../helsetenester/psykisk-helse

Psykisk helse - Løten kommune

Alle har en psykisk helse, og alle møter motgang i en eller annen form på sin vei gjennom livet. God psykisk helse er derfor ingen selvfølge, og vi har ingen ...
https://www.loten.kommune.no/helse-omsorg/psykisk-helse

Psykisk helse og rus - Trondheim kommune

Søk om oppfølging hos helse- og velferdskontoret. Hvis du eller noen du kjenner ønsker hjelp med mer kompliserte eller omfattende utfordringer, ta kontakt med ...
https://www.trondheim.kommune.no/psykiskhelse

3. Psykisk helse - Forside - SSB

Psykisk helse På like vilkår? 26 Glad til sinns Det er en vesentlig lavere andel som har følt seg glade mye av tiden i løpet av en fire ukers periode i gruppen ...
http://www.ssb.no/emner/00/02/sa_115/psykHelse.pdf

Sandnes kommune - Rask psykisk helsehjelp

Rask Psykisk Helsehjelp er et tilbud for voksne som opplever mild eller moderat grad av angst, depresjon eller søvnproblemer.
https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/psykisk-helse/rask...

Psykisk helse - Eidsvoll

Personer som: har et redusert funksjonsnivå på grunn av psykiske helseplager; har en langvarig psykisk sykdom/lidelse; Dersom det er ønskelig kan også dine ...
https://www.eidsvoll.kommune.no/.../helse-og-oppvekst/psykisk-helse