Darangen Finder for you to find

psykisk helse

related results about 581,000.

Psykisk helse - Ringerike kommune

Tilbudet omfatter individuelle samtaler, gruppetilbud, veiledning til daglige gjøremål, koordinering av ulike tjenester, individuell plan, råd og veiledning og ...
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Helse/Psykiatri

Psykisk helse i skolen - udir.no

Lærerne ønsker at skolen skal arbeide systematisk, både for å forebygge psykiske vansker og for å fremme god psykisk helse hos elevene. Likevel er det bare et ...
https://www.udir.no/.../rapporter/Psykisk-helse-i-skolen

Psykisk helse - Løten kommune

Alle har en psykisk helse, og alle møter motgang i en eller annen form på sin vei gjennom livet. God psykisk helse er derfor ingen selvfølge, og vi har ingen ...
https://www.loten.kommune.no/helse-omsorg/psykisk-helse

Oppfølging voksne - psykisk helse - Sola kommune

Psykisk helse Psykisk helsetjeneste for voksne gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse.Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig ...
https://www.sola.kommune.no/helse/psykisk-helse/oppfolging-voksne...

Helse - SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet.
http://www.ssb.no/helse

Ålesund kommune - Psykisk helse

Akutthjelp psykiatri og psykisk helse Øyeblikkelig hjelp. I kritiske eller livstruende situasjoner skal du straks ringe Øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113.
https://www.alesund.kommune.no/.../helse/helsetjenester/psykisk-helse

Psykisk helse på pensum: - Arbeiderpartiet

Bedre forebygging og hjelp rundt psykisk helse krever en styrket kommuneøkonomi. Tilstrekkelig med ansatte i gode barnehager, skoler og kulturtilbud, med opplæring ...
https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/psykisk-helse

Psykisk helse og rus - Kongsberg Kommune

Psykisk helse og rus for voksne. Kongsberg kommune har ulike tilbud som skal styrke evnen til å mestre eget liv for personer over 18 år som har psykiske vansker ...
http://www.kongsberg.kommune.no/Tjenester/Helse-og-Omsorgstjenester---NEW/...

Psykisk helse - Skole - Læringsmiljøsenteret

Mange barn og unge har utfordringer knyttet til psykisk helse. På disse sidene finner du tema som skolevegring, angst, depresjon og aggresjon. Under "Filmer. bøker ...
http://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/psykisk-helse

Psykisk / følelser | Ung.no

Ungdom og psykisk helse Livet går opp og ned for alle, og de fleste opplever å være deppa i en periode. Men føler du at det aldri slipper taket, ...
https://www.ung.no/psykisk