Darangen Finder for you to find

psykisk helse

related results about 3,420,000.

Psykisk helse

Personer som: har et redusert funksjonsnivå på grunn av psykiske helseplager; har en langvarig psykisk sykdom/lidelse; Dersom det er ønskelig kan også dine ...
https://www.eidsvoll.kommune.no/.../helse-og-oppvekst/psykisk-helse

Psykisk helse - Helsearbeiderfag Vg2 - NDLA

Fagstoff: I arbeidet som helsefagarbeider vil du møte psykisk syke pasienter. Det er derfor viktig at du har kunnskaper om sykdomsområdet og kan utøve sykepleie ...
http://ndla.no/nb/node/67705

Psykisk helse i barnehagen (60 sp) - Velg ditt studium ...

Satsing på barn og unges psykiske helse gjennom forebygging, tidlig intervensjon og behandling står sterkere enn noen gang ...
https://www.nki.no/velg-ditt-studium/psykisk-helse-i-barnehagen-60-sp

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk

For pasienter innlagt i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3, ... Hva tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern kan omfatte.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62

Helse – Wikipedia

Fysisk helse. Fysisk helse er god kroppslig helse som oppnås gjennom en god balanse mellom regelmessig mosjon, sunn diett og hvile. Psykisk helse henger tett sammen ...
https://no.wikipedia.org/wiki/Helse

Psykisk helse og rus - Nøtterøy kommune

Psykisk helse- og rusteamBemannede bofellesskapDagsentertilbudTilbud til pårørende
https://www.notteroy.kommune.no/tjenester/helse-1/psykisk-helse-og...

Psykisk helse - FrP

Det er viktig for Fremskrittspartiet å styrke tilbudet innen psykisk helse. Det har også vært en av de store satsingene for helsepolitikken med FrP i regjering.
https://www.frp.no/tema/helse-og-eldreomsorg/psykisk-helse

Psykisk helsearbeid - Videreutdanning - NTNU

Om studiet. Psykisk helsearbeid er et fag- og praksisområde med fokus på psykisk helse, og inkluderer tiltak til mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av ...
https://www.ntnu.no/videre/psykisk-helsearbeid

Psykisk helse | Bærum kommune

Trenger du noen å snakke med? Vi tilbyr samtaler til deg med psykiske helseproblemer, rusutfordringer eller sosiale vanskeligheter. Vi tilbyr også samtaler til ...
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/psykisk-helse

psykisk helse – Store medisinske leksikon

Psykisk helse kan beskrives som en opplevelse av å ha det bra, med muligheter til å virkeliggjøre sine talenter, mestre vanlige belastninger i livet, finne glede i ...
https://sml.snl.no/psykisk_helse