Darangen Finder for you to find

Verdensdagen for psykisk helse

related results about 30.

Verdensdagen | LEVE

EN ÅRLIG INTERNASJONAL MARKERING . Verdensdagen for selvmordsforebygging er en internasjonal markering hvert år 10. september. Dagen er opprettet av IASP, Den ...
http://www.leve.no/verdensdagen

Forsiden - Mental Helse

Skolen trenger mye mer enn enn bare et eget fag om psykisk helse.
http://www.mentalhelse.no

Universitetet i Stavanger

Fra 1. januar 2015 har Universitetet i Stavanger hatt et eget studentombud. Studentombudet er en uavhengig bistandsperson for studenter ved UiS, og …
http://student.uis.no

Om Verdensdagen - Forsiden - Mental Helse Verdensdagen

Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden den 10. oktober. I Norge markeres dagen i perioden medio september til medio oktober.
http://www.verdensdagen.no/om-verdensdagen

Hjem - Eidsberg kommune

Vakttelefoner: Barnevernsvakten: 913 89 293 Legevakt: 116 117 / 69 88 79 00 Teknisk vakt (vann og vei): 69 20 17 00 Vaktmestervakt (bygninger): 993 68 773
http://www.eidsberg.no

Internasjonal helse- og sosialgruppe

er et nettverk som samarbeider med andre organisasjoner og instanser i offentlig og privat sektor, mht. helsemessige og sosiale forhold for mennesker med ...
http://ihsg.no

Ungdom og psykisk helse - Ung.no - offentlig og ...

10.12.2010 · Livet går opp og ned for alle, og de fleste opplever å være deppa i en periode. Men føler du at det aldri slipper taket, må du prate med noen du ...
https://www.ung.no/psykiskhelse/1919_Ungdom_og_psykisk_helse.html

Abup.no - Avdeling for barn og unges psykiske helse

Snart er en av årets viktigste dager her igjen, Verdensdagen for psykisk helse, en dag for å framsnakke den psykiske helsa, nå ut til mennesker, og å være synlig ...
http://www.abup.no

Verdensdagen - Mental Helse Verdensdagen

Tema for Verdensdagen for psykisk helse 2017 er "Noe å glede seg over". Her kan du lese mer om hva det handler om.
http://www.verdensdagen.no

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk ...

Et nasjonalt kompetansesenter som ønsker å samle, gi gyldighet til og spre erfaringskompetanse innen psykisk helsefeltet.
http://www.erfaringskompetanse.no